Biokoncept

BIOKONCEPT

BIOKONCEPT  przeciwerozyjny system umocnień powierzchniowym skarp powstały na wskutek połączenia biowłókniny, geokraty i humusu. Jest to  trwały powierzchniowy system umocnień, zabezpieczania nasypów, wałów, skarp, rowów oraz innych budowli ziemnych przed destrukcyjnym działaniem erozji. Sposobem ten zakłada kolejne użycie następujących materiałów: biowłókniny z wsianą mieszanką roślin, geokraty przestrzennej oraz humusu wypełniającego geokratę.

 

 

punktZastosowane materiały:

  • Biowłóknina - jest materiałem zaprojektowanym specjalnie dla tego systemu. Wykonana została między innymi z biodegradowalnych włókien buraka cukrowego (dodatkowy nawóz), posiada ona w swojej strukturze rozmieszczone równomiernie (także przestrzennie) nasiona specjalnej mieszanki traw i roślin motylkowych, dające szybkie zadarnienie  oraz głębokie ukorzenienie. Gwarantuje zaczyn stabilizacji biologicznej na zabezpieczanej powierzchni.
  • Geokrata - jest przestrzenną strukturą zbliżoną wyglądem do plastra miodu. Wykonana jest z zespołu taśm z polietylenu dużej gęstości (HDPE), dwustronnie teksturowanych, połączonych seriami głębokich ultradźwiękowych zgrzein punktowych. 
    Gwarantuje uzyskanie stabilizacji mechanicznej do czasu wzrostu trawy.

punktZalety:

  • zastosowanie geokraty z biowłókniną zapewnia skuteczną stabilizację techniczno-biologiczną od chwili wbudowania,
  • montaż systemu charakteryzuje się prostotą i małą czasochłonnością ,
  • możliwość wykonania stabilizacji w każdej porze roku, gdyż  materiał siewny w biowłókninie „czeka” do   momentu  wegetacji bez negatywnych oddziaływań środowiska,
  • niskie nakłady finansowe przy wysokiej skuteczności,
  • niskie zużycie materiału zasypowego (humusu).